Muud tehnorajatised

Mikk Reier
Tegevjuht / juhatuse esimees / (+372) 608 1112 / (+372) 510 4521/ mikk@reaalprojekt.ee

Infrastruktuuri projektide koostamisel ristuvad teemaa-alas paljud erinevad tehnovõrgud ja rajatised, millega on vaja arvestada.

Pakume projekteerimise kompleksteenust, kus lahendame peale teede, vee- ja kanalisatsioonirajatiste ka kõikvõimalikke muid tehnovõrke.

Omame head koostööpartnerite võrgustikku, et ükski probleem ei jääks lahendamata.

Vaata meie tehtud töid