Tallinn-Pärnu-Ikla km 70,2-78,8 Haimre-Konuvere lõigu 2+2 sõidurajaga maantee põhiprojekti koostamine

Reaalprojekt OÜ sõlmis mai lõpus Tallinn-Pärnu-Ikla km 70,2-78,8 Haimre-Konuvere lõigu 2+2 sõidurajaga maantee põhiprojekti koostamise lepingu. Lepinguks on üks osa riigitee nr 4 Tallinn Pärnu Ikla (E67) km 62,0 – 78,5 Päädeva-Konuvere lõigu I klassi maantee ehitusprojektist. Sellega jätkub Eesti ühe tihedama liiklussagedusega tee muutmine ohutumaks. Projekteerimisetööd on planeeritud lõpetada 2025 kevadel.