Ülemiste raudteeinfrastruktuuri rekonstrueerimise projekteerimine

Reaalprojekt OÜ koostöös Allspark OÜ-ga on projekteerinud “Ülemiste raudteeinfrastruktuuri rekonstrueerimise projekteerimine ja projekteerija järelevalveteenused” projekti.


Projekteeritav ala asub olemasoleval Ülemiste raudtee- ja kaubajaama piirkonna raudtee-alal. Kavandatava tegevusega muudetakse olemasolevate 1520 mm rööbasteede paiknemist seoses Rail Baltic trassi jaoks rajatavate uute objektidega.

Ülemiste raudteeinfrastruktuuri rekonstrueerimise projektiga on lahendatud järgmised projektiosad:

• uus 1520 mm raudtee ja olemasoleva likvideerimine
• uus 1435 mm Rail Baltic raudtee
• raudteede kontaktvõrgud, liiklusjuhtimine ning side- ja turvangu võrgud
• hooldusteed
• Ülemiste sõiduautode pealelaadimisjaama hoone, parkla ja tehnovõrgud
• Kantsi jalakäijate viadukti osaline ümberehitus
• Vesse jalakäijate tunnel
• rajatiste projekteerimine, sh tugimüürid, aiad
• seotud tehnovõrgud – elekter, side, valgustus, vesi, kanalisatsioon, sademevesi.

Projektile on väljastatud ehitusload ning välja on kuulutatud ehitushange.

Ülemiste sõiduautode pealelaadimisjaama hoone ja parkla
Rail Baltic rööbasteed

Vaata ka videot siit: https://www.youtube.com/watch?v=In5RhW2swQI