Tööandjana

Oma töös peame tähtsaks meeskonnatööd, usaldust, kvaliteeti ja uuendusmeelsust ning soovi pidevalt areneda. Motiveerime oma töötajaid meeldiva kollektiivi, hea töökeskkonna ning kaasaegsete töövahenditega.

Töötajate motivatsioonipaketti kuuluvad:

Igal kevadel teeme ringreise objektidel, mida oleme ise projekteerinud. Nii saame hea ülevaate töö tulemustest, teha kokkuvõtteid ja arutada arenguvõimaluste üle.