Privaatsuspoliitika

Reaalprojekt OÜ privaatsustingimused

Nagu enamik teisigi veebilehti, kogub ka Reaalprojekt OÜ (edaspidi Reaalprojekt) andmeid oma veebilehe reaalprojekt.ee kaudu. Järgnevast privaatsuspoliitikast leiate privaatsuspõhimõtted, mida järgime.

Reaalprojekt austab teie õigusi, mis teil on seoses oma privaatsuse kontrollimisega. Meile on oluline, et saaksite oma õigusi ellu viia. Allpoolt leiate detaile selle kohta, kuidas seda teha.

Olge palun teadlik, et võime oma privaatsuspoliitikat uuendada ning tehtud muudatused jõustuvad koheselt. Kehtiva privaatsuspoliitika versiooni leiate alati lehelt https://www.reaalprojekt.ee/privaatuspoliitika.

Vastutav andmetöötleja

Ettevõtte nimi: Reaalprojekt OÜ
Telefon: +372 608 1100
E-post: info@reaalprojekt.ee
Koduleht: https://www.reaalprojekt.ee/

Milliseid isikuandmeid kogume ja kuidas neid kasutatakse?

Päringud

Kui esitate meile päringu, on isikuandmete jagamine meiega vajalik. Meiega on võimalik ühendust võtta kontaktivormi kaudu või saates meile e-kirja aadressile info@reaalprojekt.ee .

Teie päringule vastamiseks töötleme teie nime, teie kontaktandmeid (e-mail ja telefon) ja pöördumise sisu. Õiguslik alus taoliseks isikuandmete töötlemiseks on isikuandmete töötlemine andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele. Eelpool nimetatud isikuandmeid ei edastata kolmandatele osapooltele ning nende turvalisuse tagamiseks kasutatakse asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid.

Päringu kaudu saadud andmeid hoiustatakse vaid juhul, kui päringule järgneb edasisi tegevusi (pakkumine, projekt). Sel juhul säilitatakse teie andmed Reaalprojekt lepinguregistris. Õiguslik alus taoliseks isikuandmete töötlemiseks on isikuandmete töötlemine andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele.

Kandideerija isikuandmete töötlemine

Kui kandideerite meile tööle, kogume ja töötleme isikuandmeid, mida olete meile esitanud CV, motivatsioonikirja, intervjuu või muu kandideerimisprotsessi käigus. Töötleme neid isikuandmeid eesmärgiga hinnata teie sobivust konkreetsele ametikohale.

Ligipääs kandideerimise käigus meile teatavaks saanud isikuandmetele on vaid nendel töötajatel, kes tegelevad vastava värbamisprotsessiga. Mis tahes andmeid, mida olete meile esitanud, ei kasutata mitte mingil muul otstarbel ega edastata teistele. Kui teile ei tehta teie taotluse põhjal tööpakkumist, säilitatakse ja töödeldakse teie isikuandmeid tulevasteks värbamisteks ühe aasta jooksul alates andmete saamisest.

Küpsised

Mis on küpsised?

Küpsis on väike tekstifail, mille veebileht salvestab teie arvutisse või mobiiliseadmesse, kui veebilehte külastate. See võimaldab veebilehel pikema aja jooksul mäletada teie tegevusi ja eelistusi, et te ei peaks neid uuesti sisestama, kui külastate veebilehte uuesti või kui liigute ühelt lehelt teisele.

Milleks küpsiseid kasutame?

Kasutame Google Analytics küpsiseid selleks, et koguda statistilist informatsiooni veebilehe külastuste kohta eesmärgiga seeläbi parandada kasutajakogemust. Seepärast salvestatakse külastuse käigus teie kohta muuhulgas järgnev informatsioon: veebilehitseja tüüp ja versioon, seadme tüüp ja operatsioonisüsteem, IP-aadress, sessiooni pikkus ja aeg, külastatud lehed ning demograafiline teave, nagu asukoht (riik ja linn) ja keel. Olge palun teadlik, et veebilehe sirvimise käigus kogutud andmeid kasutame vaid anonüümsel kujul ning me ei vii neid kokku ühegi konkreetse füüsilise isikuga. Samuti võite te igal ajal keelata oma andmete kogumise Google Analyticsi poolt, nagu on kirjeldatud siin.

Lisaks kasutame küpsiseid, mis on vajalikud veebilehe nõuetekohaseks toimimiseks.

Küpsiste keelamine ja kustutamine

Interneti kasutajana saate ise keelata või piirata küpsiste salvestumist oma arvutisse. Seejuures saate kõik küpsised, mis on seni arvutisse salvestunud, ka ära kustutada. Selleks tuleb teil muuta oma isiklikke veebilehitseja privaatsusseadeid. Siinkohal märgime ära, et kui soovite nii teha, siis võib juhtuda, et peate veebilehe külastamisel iga kord manuaalselt teatud eelistusi kohandama ning teatud funktsionaalsused ei pruugi töötada.

Teie õigused

Kontakteerudes Reaalprojektiga e-posti teel, on Teil võimalus teostada järgnevaid õigusi:

Samuti olge teadlik, et teil on võimalik pöörduda andmekaitse järelvalveasutuse poole, kui Teil on tekkinud kahtlus, et Teie privaatsust on rikutud.