A.Weizenbergi tänava (Narva mnt – Poska tn) rekonstrueerimise tööprojekt

Tellija: Tallinna Kommunaalamet

Aeg: 11/2014 — 04/2015

Isevoolne olmekanalisatsioon 0,35km; survekanalisatsioon 0,55 km; sademevee kanalisatsioon 0,54km;  veetorustik 0,4 km; 1 sademevee pumpla.