Mnt nr 1 Aaspere-Haljala teelõigu eeluuring

Tellija: Maanteeameti ida regioon

Aeg: 05/2013 — 09/2013

Põhimaantee 1 (E20) Tallinn–Narva, Aaspere–Haljala lõigu arendamise eeluuring (sh teeohutuse kontrollimine ning liiklusuuringu ja liiklusprognoosi aruande koostamine). Töö eesmärgiks kahe, kolme ja nelja rajalise maantee rajamise otstarbekkuse uurimine.