Aravete, Käravete ja Imavere ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteem

Tellija: Keskkond ja Partnerid OÜ

Aeg: 11/2011 — 02/2012

Geodeetiline alusplaan 87,25 ha.