Mnt nr 2 Tallinn-Tartu (Aruvalla-Kose lõik), Tartu ümbersõidu ja mnt nr 3 Jõhvi-Tartu-Valga (Tartu-Elva lõik)projektide ekspertiis

Tellija: Maanteeamet

Aeg: 08/2008 — 12/2008