E 20 Tallinn-Narva teelõigu trassikoridori täpsustamine ja Narva ümbersõidu trassikoridori määramine.

Tellija: Maanteeamet

Aeg: 07/2009 — 12/2012

Maantee ja selle olevate rajatiste seisukorra hindamine, liiklusohutuse analüüs, liiklusuuringud, geodeetilised uuringud ning geoloogilised ja hüdrogeoloogilised tööd.