E 67 Tallinn-Pärnu-Ikla Harju ja Rapla maakonna teelõigu trassikoridori täpsustamine

Tellija: Maanteeamet

Aeg: 11/2009 — 12/2010

I klassi maantee asukohavaliku teemaplaneering Harju ja Rapla maakonna ulatuses.