E20 Loo-Maardu teelõik (km 9,0-17,4)

Tellija: Tallinna Teede AS

Aeg: 08/2010

Ehituslikud märkimistööd ja teostusmõõdistused. Viaduktid, 4 tunnelit (jalakäijate, raudtee ja autotunnel).