E263 Tallinn – Tartu – Võru – Luhamaa maantee Võõbu-Mäo teelõigu km 68,0 – 85,0 geotehnilised pinnaseuuringud

Tellija: Maanteeamet

Aeg: 01/2016

Geotehnilised pinnaseuuringud uue I-klassi maantee, kogujateede ja eritasandiliste liiklussõlmede  projekteerimiseks ja ehitamiseks. Turba uuringud Epu-Kakerdi turbamaardlas (projekteeritava tee koridoris), et töötada välja parim lahendus turbaalale I klassi tee ehitamiseks – turba stabiliseerimine, turba eelkoormaine ja muldkeha tugevdamine geosünteetidega, jne