E263 Tallinn – Tartu – Võru – Luhamaa maantee Võõbu-Mäo teelõigu km 68,0 – 85,0 põhiprojekti koostamine – maaparandussüsteemide rekonstrueerimine teeprojekti ulatuses

Tellija: Maanteeamet

Aeg: 04/2016 — 09/2016