E263 Tallinn – Tartu – Võru – Luhamaa maantee Võõbu-Mäo teelõigu km 68,0 – 85,0 põhiprojekti koostamine

Tellija: Maanteeamet

Aeg: 11/2015 — 12/2016

Projekteeritakse Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee 2+2 sõidurajaga I klassi nõuetele vastavaks maanteeks alates Võõbust (km 68,0) kuni Mäoni (km 85,0). Lõigu algus liidetakse Ardu-Võõbu projektiga ja lõpp Mäo ümbersõiduga (olev Tallinn – Tartu – Võru – Luhamaa maantee). Teelõigule on ette nähtud üks eritasandiline liiklussõlm, eritasandilised risted ning põhimaantee sillad. Kavandatud on müratõkkevallid ja –seinad ning ulukite läbipääsud ja üks ökodukt.