Ekspertiisi teostamine põhimaantee 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Altnurga-Kärevere 2+1 lõigu põhiprojektile

Tellija: Maanteeamet

Aeg: 04/2016 — 05/2016