Tartu läänepoolse ümbersõidu V ehitusala tehnilise projekti ekspertiis

Tellija: Maanteeameti lõuna regioon

Aeg: 07/2013 — 12/2013

Maantee rekonstrueerimise projekt, sh raudteeviadukt, maanteeviadukt ja kergliiklustunnel.