Tee nr 39 Tartu-Jõgeva-Aravete km 46,6-66,164 asuva Õuna-Vägeva lõigu remondi tehnilise projekti ekspertiis

Tellija: Maanteeameti lõuna regioon

Aeg: 08/2012 — 12/2012