Elektrivõrgud

Tellija: Jaotusvõrk AS

Aeg: 04/2008 — 03/2009

Ehituslikud märkimistööd ja teostusmõõdistused.