Emajõe Võhandu jõe valgala ehitustööd Laeva asula (ÜF-TAGA-LAEVA)

Tellija: Wesico Projekt OÜ

Aeg: 09/2010 — 10/2010

Laeva asula vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimistööd, sh geodeetilised uurimustööd ja geoloogilised uuringud.

Projekti mahud: Olmekanalisatsioonitorustik 3,37km; veetorustik 3,51km; reoveepumpla 1 tk.