Emajõe Võhandu valgala veemajandusprojekt – VK projekteerimistööd

Tellija: Nordecon Infra AS

Aeg: 01/2010 — 03/2010

Emajõe-Võhandu valgala II etapp osa 3 vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimis- ja ehitustööde projektdokumentatsiooni koostamine.

Projekti mahud: Roiu: veetorustik 2,66 km, survekanalisatsioon 1,10 km, isevoolne olmekanalisatsioonitorustik 2,44 km.