Emajõe Võhandu valgala veemajandusprojekt – VK projekteerimistööd – Laeva, Rahinge ja Äksi

Tellija: EA Reng AS

Aeg: 06/2010 — 08/2010

Emajõe alamprojekt (Laeva, Tähtvere ja Tartu vallas) vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimis- ja ehitustööde III etapi vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimistööd, sh geodeetilised uurimustööd.

Projekti mahud:

Rahinge: veetorustik 3,16 km survekanalisatsioon 1,75 km olmekanalisatsiooni 2,14 km, reoveepumplaid 3 tk

Laeva: veetorustik 3,51 km, survekanalisatsioon 0,25 km, olmekanalisatsioon 3,12 km, reoveepumpla 1 tk

Äksi: veetorustik 4,12 km, survekanalisatsiooni 0,79 km, olmekanalisatsiooni 3,44 km, reoveepumplaid 2 tk.