Erinevate teede katastritööd (metskondade jagamised)

Tellija: Põhja Regionaalne Maanteeamet

Aeg: 07/2009 — 11/2009

Katastriüksuste arv: 24tk