Hulja, Viitna, Vohnja ja Kihlevere asulate ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteem

Tellija: Wesico Project OÜ

Aeg: 02/2012 — 04/2012

Geodeetiline alusplaan 35,0 ha.