Iisaku aleviku ÜVK geodeetilised mõõdistustööd

Tellija: Keskkond ja Partnerid OÜ

Aeg: 06/2015 — 08/2015

Iisaku aleviku põhja- ja keskosa ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rekonstrueerimise ja laiendamise raames vajalike geodeetiliste mõõdistuste teostamine