Jägala karjääri juurdepääsu projekteerimine

Tellija: Väo Paas OÜ

Aeg: 12/2011

Mnt nr 1 Tallinn-Narva kiirendus – ja aeglustusradade ning karjääri juurdepääsutee projektprojekteerimistööd, sh geodeetilised uurimistööd ja geoloogilised uuringud.