Jõgeva-Mustvee km 11,9-25,6 kruntide jagamine

Tellija: Tartu Teedevalitsus

Aeg: 06/2008 — 02/2009

Katastriüksuste arv: 155tk

Riigimaantee nr 36 Jõgeva-Mustvee Mõisaküla-Torma lõigul km 11,9-25,6 teemaa laiendamiseks mõõdistamise teel olemasolevate kinnistute jagamine kaheks või enamaks maaüksuseks ja riigi omandis olevate maaüksuste jagamise toimiku vormistamine ning maakatastris registreerimise korraldamine.