Jõgeva-Mustvee lõigu Mõisaküla-Torma km 11,962-25,658 remondi tehniline projekt

Tellija: Tartu Teedevalitsus ja Maanteeamet

Aeg: 06/2005 — 04/2006

Tehnilise projekti koostamine, sh geodeetilised uurimistööd.