Mnt nr 3 Jõhvi-Tartu-Valga mnt Ametmäe-Valga lõigu km 177,3-217,4 katte taastusremondi tehniline projekt

Mnt nr 3 Jõhvi-Tartu-Valga mnt Ametmäe-Valga lõigu km 177,3-217,4 katte taastusremondi tehniline projekt

Tellija: Teede Tehnokeskus AS /Maanteeamet

Aeg: 03/2003 — 11/2003

Maantee remondiprojekt koos geodeetiliste ja geoloogiliste uuringutega.