Juuliku eritasandilise ristmiku tehnilise projekti koostamine

Tellija: Maanteeamet

Aeg: 05/2010 — 12/2010

Kahe I klassi maantee ristumise, sh ca 5km I klassi maantee ja koguja- ning kergliiklustee tehniline projekt, sh geodeetilised uurimistööd ja geoloogilised uuringud.