Kanepi-Leevaku maantee km 33,60-41,655 Kauksi-Leevaku lõigu geodeetilised mõõdistused

Tellija: Skepast&Puhkim AS

Aeg: 03/2016 — 05/2016