Karksi-Nuia, Karksi ja Polli ÜVK projekteerimistööd

Tellija: Keskkond ja Partnerid OÜ

Aeg: 02/2012 — 04/2012

Vee- ja kanalisatsioonitorustike tööprojekti koostamine.

Projekti mahud:

Karksi-Nuia: olmekanalisatsioonitorustik 3,03km; veetorustik 4,62km;

Karksi: olmekanalisatsioonitorustik 0,7km; veetorustik 1,76km;

Polli: olmekanalisatsioonitorustik 0,33km; veetorustik 0,18km.