Karksi-Nuias Rahumäe tänava ja Arumäe tänava torustike rekonstrueerimise projekti koostamine

Tellija: Iivakivi AS

Aeg: 09/2009 — 11/2009

Vee- ja kanalisatsioonitorustike tööprojekti koostamine, sh geoaluse koostamine, geoloogilised uuringud, tänava rekonstrueerimise projekti ja välisvalgustuse projekt.

Projekti mahud: veetorustik 1,33 km, isevoolne olmekanalisatsioonitorustik 1,4 km, drenaažitorustik 0,33 km, sajuvee kanalisatsioonitorustik 1,63 km.