Kasaritsa, Käätso ja Kuldre ristmiku ümberehituse projekteerimine

Kasaritsa, Käätso ja Kuldre ristmiku ümberehituse projekteerimine

Tellija: Maanteeamet

Aeg: 06/2011 — 11/2011

Tee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 259,9 asuva Kasaritsa ristmiku ümberehituse projekt; tee nr 67 Võru-Mõniste-Valga km 7,65 asuva Käätso ristmiku ümberehituse projekt; tee nr 69 Võru-Kuigatsi-Tõrva km 27,34 asuva Kuldre ristmiku ümberehituse projekt; ristmike asendiplaanide ja vertikaalplaneeringute koostamine, Kasaritsa ristmiku osas ka geoloogiliste uuringute aruanne.