Keila tööstuspargi vee- ja kanalisatsioonitorustike tööprojekt

Tellija: Lemminkäinen AS

Aeg: 07/2012 — 10/2012

Vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimis-ehitustööd, projektdokumentatsiooni koostamine sh kokkuviimised olemasolevate projekteeritud ning ehitatud torustikega, geodeetilise ja geoloogilise uurimiste teostamine, isikliku kasutusõiguste seadmiste lepingute ja -materjalide koostamine.

Projekti mahud: Isevoolne olmekanalisatsioonitorustik 1,61 km; survekanalisatsioonitorustik 1,72 km; sajuvee kanalisatsioonitorustik 1,0 km; veetorustik 3,22km; olemasoleva reoveepumpla rekonstrueerimine.