Kilingi-Nõmme ja Sindi alajaamad

Tellija: Elering AS

Aeg: 01/2013 — 07/2013

20 uuringupunkti (puuraugud ja löökpenetratsioonikatsed). Alajaamade geotehnilised uuringud koos pinnasevee uuringutega.