Kohila asula ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteem

Tellija: Ramboll Eesti AS

Aeg: 05/2010 — 06/2010

Geodeetiline alusplaan ca 86 ha.