Kohtla-Järve piirkonna ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteem

Tellija: Järve Biopuhastus OÜ

Aeg: 03/2010 — 05/2010

Geodeetilise alusplaani koostamine.