Koidula raudteepiirijaama maakorralduslike tööde 2. etapp

Tellija: Riigi Kinnisvara AS

Aeg: 10/2010 — 12/2010

Katastriüksuste arv: 11tk

Katastrimõõdistustööd, kruntide piiride tähistamine looduses ja kooskõlastamine, piiriprotokollide vormistamine, katastriüksuste moodustamise toimikute vormistamine ja katastriüksuste registreerimise korraldamine Maa-ameti Põlva katastribüroos. Katastriüksuste servituutide skeemide koostamine.