Koidula-Saatse ühendustee Matsuri – Kiveste – Sesniki eelprojekt

Tellija: Kagu Teedevalitsus

Aeg: 08/2005 — 05/2006

Eelprojekti koostamine, sh geodeetilised uurimistööd; geoloogilised uuringud koos laboratoorsete töödega, keskkonnmõjude hindamine.