Koidula-Saatse ühendustee Matsuri – Kiveste – Sesniki lõigu tehniline projekt

Koidula-Saatse ühendustee Matsuri – Kiveste – Sesniki lõigu tehniline projekt

Tellija: Kagu Teedevalitsus

Aeg: 08/2006 — 12/2006

Uue maantee tehnilise projekti koostamine 15 km, sh geodeetilised mõõdistustööd; geoloogilised uuringud.