Kõrvalmaanteede 13129 Savala – Arvila km 1,97-9,40 ja 13162 Kalma – Avinurme km 8,01-14,08 tolmuvabade katete ehituse põhiprojektide koostamine

Tellija: Maanteeamet

Aeg: 05/2017