Kotka tee ÜVK III etapi projekteerimistööd

Tellija: Lemminkäinen Eesti AS

Aeg: 06/2015 — 09/2015

Isevoolne olmekanalisatsioon 2,2km; survekanalisatsioon 0,7 km; drenaaž 0,4km;  veetorustik 2,9 km; 1 reoveepumpla.