Mnt nr 11 Tallinna ringtee Kurna liiklussõlme ehituse tehnilise projekti ekspertiis

Tellija: Maanteeamet

Aeg: 01/2013

Tallinna ringtee I klassi maantee Kurna eritasandilise liiklussõlme tehnilisele projektile ekspertiisi teostamine.