Lehe ja Ranniku tee vee- ja kanalisatsioonitorustike põhiprojekt

Tellija: Ranniku Trassid OÜ

Aeg: 09/2016 — 04/2017

1 Reoveepumpla kahe pumbaga ja survetorustik De 110    266 m,  veetorustik 500 m,   isevoolne reovee kanalisatsioonitorustik  328 m