Liiklusohutusauditi teostamine Põhimaantee 2 Võhmanõmme-Neanurme 2+1 lõigu projektile

Tellija: Maanteeameti lõuna regioon

Aeg: 12/2015 — 01/2016