Liiklusohutusauditi teostamine tugimaantee 69 Võru-Kuigatsi-Tõrva km 9,410-22,070 asuva Varese-Vaabina lõigu rekonstrueerimise põhiprojektile

Tellija: Maanteeamet

Aeg: 07/2018