Maakorraldustoimingute tellimine 2013-2014

Tellija: Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK)

Aeg: 01/2013 — 12/2014

Katastriüksuste arv kokku: 143tk

2013. aastal: 58 tk

2014. aastal: 85 tk