Maantee nr 17 Keila-Haapsalu, Veskiküla-Kasepere lõigu km 15,3-20,3 remondiprojekti ja lõigus km 15,4-18,7 kergliiklustee ehitusprojekti koostamine

Tellija: Põhja Regionaalne Maanteeamet

Aeg: 09/2010 — 10/2011

Maantee rekonstrueerimise projekt koos geodeetiliste ja geoloogiliste uuringutega.