Maaüksuste riigi omandisse vormistamine Viljandimaal

Tellija: Maa-amet

Aeg: 04/2011 — 12/2011

Katastriüksuste arv: 24tk